Zastupitelstvo

 • Ing. Jan Dvořáček, Ph.D., starosta
 • Jozef Takáč, místostarosta
 • Ing. Hana Tučková 
 • Ing. Barbora Hálová
 • Bc. Lucie Žáková
 • Josef Matoušek 
 • Petr Jobánek 
 • Ing. David Dostál 
 • Ing. Tomáš Habán

Finanční výbor 

 • Ing. Hana Tučková, předsedkyně
 • Bc. Lucie Žáková
 • Ing. David Dostál

Kontrolní výbor

 • Petr Jobánek, předseda
 • Josef Matoušek
 • Ing. Tomáš Habán