Veřejné hřiště

Víceúčelové veřejné hřiště s umělým travnatým povrchem (víceúčelové hřiště).

Kontakt na správce víceúčelového hřiště:

 Marie Kuliková
 Níhov 93 
 tel.: 725 475 537 

V obci je také volně přístupné rekreační fotbalové hřiště u „brodu“
a zrekonstruované hřiště pro děti za obecním úřadem.

Volné termíny:

PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Srpen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Provozní řád víceúčelového hřiště:

Obec Níhov , jako provozovatel víceúčelového hřiště v Níhově vydává tento provozní řád:

I.

Provozní doba

pondělí – neděle od 8 do 20 hod.

II.

Podmínky užívání

Sportovní povrch umělá tráva, je určen ke všem druhům kolektivních i individuálních míčových her.

Velkou výhodou je v podstatě provoz sportoviště bez větších nároků na údržbu.

Pro stále dobrou kvalitu sportoviště je nutné:

Odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být příčinou zranění sportovců a vedly by též k rychlejšímu opotřebení povrchu.

Občasné sčesávání sportovní plochy kartáčovým smetákem ve směru proti postavení vláken.

Je přísně zakázáno pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), v kopačkách (především s kovovými a plastovými hroty). Doporučená obuv – typ TURF. Manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových bruslích.

Dále je přísně zakázáno na sportovišti kouřit, odhazovat žvýkačky a další odpadky.

Povinností je zde udržovat pořádek, sportoviště řádně uzamknout a klíč předat správci sportoviště a uhradit příslušný obnos za využívání sportoviště dle aktuálního ceníku.

Děti mladší 15-ti let mohou sportoviště využívat pouze pod dozorem osoby starší 18-ti let.

Při jakémkoliv porušení celistvosti povrchu je nutno ihned na tuto skutečnost upozornit správce či zastupitele obce.

Pokud nebudou tato základní pravidla jednotlivými sportovci dodržována, nebudou nadále moci sportoviště využívat. Při dodržování těchto základních pravidel užívání sportoviště, povrch zabezpečí dlouholeté kvalitní sportování.

Sportování na víceúčelovém hřišti na vlastní nebezpečí!!!

V případě rezervování hřiště je nájemce povinen vyzvednout si klíče u správce hřiště nejpozději v tu hodinu, na kterou bylo hřiště rezervováno. Jinak rezervace zaniká.

III.

Pověřený pracovník

Obec Níhov pověřuje k pronajímání víceúčelového hřiště a k vybírání nájemného správce, kterým je pro rok 2020 jmenována:

Marie Kuliková, Níhov 93, tel. č. 725 475 537.

IV.

Ceník

Nájemné stanovilo obecní zastupitelstvo na zasedání č. 3/2020 ze dne 24. 4. 2020 takto:

1. Pro občany Níhova  od 15 let věku                     30,– Kč/1 hodina hry

2. Pro cizí občany bez rozdílu věku                          50,– Kč/1 hodina hry

Nájemné je splatné předem u správce víceúčelového hřiště.

V.

Objednávky

Objednat dopředu pronájem víceúčelového hřiště je možné buď telefonicky

na č. tel. 725 475 537 nebo osobně u správce víceúčelového hřiště.

Obec Níhov

Skip to content