O Níhově

Níhov je obec na hranicích Jihomoravského kraje, do kterého od roku 2005 spadá, a kraje Vysočina. Naše obec je členem místní akční skupiny MAS Brána Vysočiny a dobrovolného svazku obcí DSO Tišnovsko. Jsme součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov.

V souvislosti se začleněním obce do Jihomoravského kraje je obec napojena na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), který zajišťuje lepší dopravní spojení s městy Tišnov, Velká Bíteš a Brno.

Kaplička

Na návsi stojí kaplička zasvěcená sv. Václavovi. Byla postavena místními občany roku 1872. Poslední rekonstrukce se uskutečnila roku 2002. Kaplička byla nově omítnuta, vnitřní vybavení částečně zrestaurováno a vybaveno novým obětním stolem, křížem a kobercem.) Nová rekonstrukce rok 2016, nová střecha, izolace – podřezáním, nová fasáda, elektrika, dlažba, vnitřní vybavení.

Školka

Mateřská škola byla zřízena roku 1997, tehdy pouze s dopoledním provozem. Roku 2002 se školka zateplila, byla vyměněna okna, následovala nová fasáda a v roce 2008 se rekonstrukce završila výměnou střechy. Od 1. 9. 2008 se začaly dovážet obědy z Velké Bíteše a školka mohla být otevřena jako celodenní. V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, akumulační kamna byla nahrazena ústředním topením s elektrokotlem. Nová sanita a obklady přispěly k novému vzhledu vnitřku budovy.  

Prostranství před kapličkou

V roce 2005 byla realizována úprava prostranství u kapličky. Začalo se bouráním budovy staré hospody. Byla provedena úprava veřejného prostranství u kapličky. Plocha byla zpevněna zatravňovací dlažbou a osázena okrasnými dřevinami. Návrh a realizaci výsadby provedl níhovský rodák Václav Hejtmánek. Dále byla provedena oprava stávající studny.

V roce 2006 se podařilo s pomocí dotace Programu rozvoje venkova vyměnit všechna okna kulturního domu a opravit taneční parket pod KD. V roce 2013 byl upraven suterén KD včetně zřízení sociálního zařízení. Pořízením mobilní stěny v roce 2014 došlo k možnosti přepažení hlavního sálu na 2 menší a tím k lepšímu využití prostor. Přístavba KD byla započata v roce 2017 I. etapou a dokončena v roce 2019 novou fasádou a rekonstrukcí vstupu do KD.

Níhovská spol. s.r.o. začala koncem roku 2008 s rekonstrukcí kravína. Byla pořízena nová tandemová dojírna a změněn způsob ustájení z vázaného na volné.

V letech 2009-2010 byla v obci vybudována tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod.

V roce 2015 byly vybudovány u KD podzemní kontejnery na tříděný odpad a kontejnerové stání pro kontejnery na komunální odpad.

V roce 2018 byla provedena celková rekonstrukce dětského hřiště v parku u KD osazením 6 nových prvků.

Statistické údaje:

Počet částí: 1
Katastrální výměra: 493 ha 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 238
Průměrný věk: 39
Pošta: Ne
Škola: MŠ/ZŠ: Ano/Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano                                                 

Více na informací lze získat pod odkazem: Vybavenost

Kontaktní informace:

Kontaktní poštovní adresa:    Obec Níhov č.p. 17
594 55 Dolní Loučky
Úřední hodiny: Středa: 18:00 – 19:00
Telefon:  725 101 216
Internetové stránky: https://www.nihov.cz
E-mail: obec@nihov.cz
Datová schránka: ezxbunn
Bankovní spojení: Komerční banka Tišnov, č.ú.: 38721751/0100
Poštovní spořitelna, č.ú.: 188726128/0300
(pouze pro vodné a stočné)
IČ: 00842699
DIČ: CZ00842699
Skip to content