Mateřská škola

Mateřská škola byla zřízena Obcí Níhov v roce 1997 jako polodenní pro 20 dětí ze zrušené základní školy (později prodejna Jednoty).  Od školního roku 2008/2009 funguje jako mateřská škola celodenní s provozní dobou od 6:30 do 16:00 hodin. Kapacita zůstala nezměněna. Věkové složení dětí od 2 do 6 let.

Dopolední přesnídávka se připravuje přímo ve školní jídelně v mateřské škole, obědy a odpolední svačiny  se dovážejí z Mateřské školy – školní jídelna, U Stadionu 538, 59501  Velká Bíteš.

Název: Mateřská škola Níhov, příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Níhov
Níhov 17
59455 Dolní Loučky
Sídlo: Níhov 71
59455 Dolní Loučky
IČ: 70984735
Tel.:  566 538 110
E-mail:  obec@nihov.cz
Datová schránka:  uyzkurg
Ředitelka školy:  Jitka Matoušková
Níhov 44
59455 Dolní Loučky
tel.: 608 874 145
Součást školy:  Školní jídelna – výdejna  
Vedoucí ŠJ:  Renata Chybová
Níhov 34
59455 Dolní Loučky
tel.: 606 842 886  

Školní jídelna – výdejna:

 Stravné: 3-6 let 7-10 let
Oběd 18,- Kč/den 21,- Kč/den
Svačina 8,- Kč/den 10,- Kč/den
  • ranní přesnídávky připravujeme v naší MŠ
  • obědy a odpolední svačiny dovážíme z MŠ Velká Bíteš
  • odhlášení oběda je nutné provést den předem do 8.00 hod. telefonicky nebo osobně

Informace o úplatě (školkovném):

  • výše úplaty za měsíc činí 160 Kč/měsíc
  • jestliže dítě není přítomno v MŠ ani jeden den v měsíci, krátí se úplata na polovinu, tj. na 80 Kč/měsíc
  • děti, které dosáhnou ve školním roce 6 let, navštěvují MŠ bezúplatně
  • každý další měsíc provedeme vyúčtování za dny strávené v MŠ
  • placení se provádí od 1. do 10. dne následujícího měsíce v MŠ

Dokumenty: