Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci dlouholetou tradici. Sbor byl založen již v roce 1893, tehdy ho tvořilo 27 mužů. V roce 1986 byla započata výstavba nové požární zbrojnice u kulturního domu. V roce 2008 hasiči oslavili 115 let trvání sboru. Podílejí se na likvidaci požárů, v posledních letech se jedná zejména o výjezdy k požárům podél železniční trati. Družstvo se každoročně účastní několika soutěžních klání a pořádá letní zábavy pod širým nebem v parku u KD. Dále se organizují každý rok zájezdy, v posledních letech vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí.

Skip to content