Společenské vyžití

Rezervujte si:

Přehled akcí během roku

Leden tříkrálová sbírka
Únor ostatky
Březen dětský maškarní bál
Dubenjarní úklid v okolí obce
Květen oslava Dne matek
Červen dětský den
Srpen posezení u cimbálu
Září Svatováclavská pouť
Říjen uspávání broučků (lampionový průvod) ,
Podzimní posezení
Listopad výlovy okolních rybníků
Prosinec Mikulášská nadílka, Svatoštěpánské koledování

I obecní úřad přispívá svou činností k rozvoji kulturních aktivit. Pro děti pořádá maškarní karneval, diskotéku. Zajišťuje dětský den, který je plný her, soutěží a zakončený opékáním špekáčků. Oslavy tradiční Svatováclavské pouti začínají víkendovým posezením u kulturního domu. V neděli se zahajuje mší svatou u kaple, další oslavy probíhají v parku u KD, kde k poslechu i tanci hraje dechová kapela. Nechybí zvěřinové hody a různé pouťové atrakce. Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadě v Níhově každým rokem vítá své nové občánky, starším dětem naděluje svatého Mikuláše a nezapomíná i na naše starší spoluobčany při jejich životních jubileích. Roku 1992 začal fungovat pěvecký sbor, který tvořilo nejprve 8 níhovských děvčat. Postupem času začalo místních zpěváků přibývat a roku 2007 byl sbor obohacen o 7 mužských hlasů. Sbor je veden pod taktovkou paní Jitky Matouškové. Tradiční akcí se stal pochod Tišnov – Níhov, který pořádá TJ Rebešovice. V obci se nachází prodejna potravin – Smíšené zboží u Lacinů a místní hospůdka. V letních měsících lze také posedět na „kiosku“ u rybníku. V předchozích letech se v Níhově také konalo několik ročníků folkového festivalu Prameny.

Skip to content