Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název
  • Obec Níhov
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura a seznam organizací
 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • Obec Níhov
   • č.p. 17
   • 594 55 Dolní Loučky
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • Obec Níhov
   • č.p. 17
   • 594 55 Dolní Loučky
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Středa: 18 – 19 hod.
  • 4.4 Telefonní čísla
   • 725 101 216
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • Obec Níhov
   • č.p. 17
   • 594 55 Dolní Loučky
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • 4.8 Datová schránka
   • schránka: ezxbunn
 5. Případné platby lze poukázat
  • Komerční banka Tišnov – běžný účet:  38721751/0100
  • ČSOB-Poštovní spořitelna – účet hospodářské činnosti : 188726128/0300
  • 00842699
 6. Plátce daně z přidané hodnoty – DIČ
  • CZ00842699
 7. Dokumenty
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem podání a podnětů
  •  osobně – v kanceláři úřadu viz. obecní úřad
  •  písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Níhov
   č. p. 17
   59455 Dolní Loučky
  •  e-mailem: obec@nihov.cz
  •  telefonicky na tel. čísle: +420 725 101 216
  • datovou schránkou viz. obecní úřad
 10. Předpisy
 11. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 12. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   • Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   • V současné době nejsou pro Obec Níhov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Obec Níhov a pro Mateřskou školu Níhov:

Pověřenec GDPR :
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov
Kontaktní osoba : Ing. David Lacina
e-mail : gdpr@dsotisnovsko.cz
tel.: 605 851 345

Skip to content