Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Co k tomu potřebujete:

– prvopis nebo ověřený opis listiny, kopii nebo opis pořízený z listiny.

Správní poplatek: za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 50 Kč

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Co k tomu potřebujete:

– průkaz totožnosti 
– listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.
– je třeba přijít osobně

Správní poplatek: za legalizaci každého podpisu na listině činí  50 Kč

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Skip to content