Finance

Placení místních poplatků:

Poplatek za psa:

Sazba:  
- 50 Kč/pes/rok 
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 75 Kč/pes/rok 

Splatnost: nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku 

Číslo účtu pro úhradu poplatků za psa: 38721751/0100, VS: 1341  

Vzor ohlášení k místnímu poplatků ze psů

Více informací viz.: Obecně závazná vyhláška obce Níhov č. 2/2023, o místním poplatku ze psů

Poplatek za komunální odpad:

Sazba: 
- 550 Kč/osoba/rok

Splatnost: nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku 

Číslo účtu pro úhradu poplatků za komunální odpad: 38721751/0100, VS: 1345  

Svoz komunálního odpadu – středa sudý týden

Více informací viz.: Obecně závazná vyhláška obce Níhov č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vodné a stočné:

Platnost ceníku od 1. 1. 2020:

Cena bez DPHStálý plat bez DPH
Vodné20 Kč/m330 Kč/měsíc
Stočné600 Kč/osoba/rok nebo
600 Kč/č.p./rok, v případě, že v budově není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
0 Kč/měsíc
Vodné z hydrantu30 Kč/m3x
Splatnost: 
platba za 1. pololetí - do 31. 7. příslušného kalendářního roku 
platba za 2. pololetí - do 31. 1. následujícího kalendářního roku
 
Sazba DPH bude stanovena dle platných předpisů o DPH.

Platba se provádí na číslo účtu: 188726128/0300, VS: číslo popisné 

Více informací viz.: Ceník vodného a stočného od 1.1.2020

Ostatní poplatky:

Pronájem pozemky:

Splatnost: do 31. 7. příslušného kalendářního roku 

Číslo účtu pro úhradu poplatků za pronájem pozemků: 38721751/0100, 
VS: 1032

Pronájem molo:

Splatnost: do 31. 7. příslušného kalendářního roku 

Číslo účtu pro úhradu poplatků za pronájem mola: 38721751/0100, VS: 2341
Skip to content