Evidence obyvatel

Přihlašování k trvalému pobytu:

Co k tomu potřebujete:

– občanský průkaz
– doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.

Správní poplatek: za přihlášení trvalého pobytu činí 50 Kč/osoba
                 děti do věku 15-ti let jsou osvobozeny od správního poplatku

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému:

Co k tomu potřebujete:

– k poskytnutí údajů z informačního systému potřebuje vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí údajů“ – formulář ke stažení
– doklad totožnosti

Správní poplatek: za každou stránku činí 50 Kč 
Formulář: Žádost o poskytnutí údajů
Skip to content