Obec Níhov

Informace o obci

Obec Níhov spadá od 1. 1. 2005 do Jihomoravského kraje a okresu Brno – venkov. Se změnou kraje a okresu nastala také změna mikroregionu. V současné době se naše obec nachází v tišnovském mikroregionu a je tak součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. V souvislosti se začleněním obce do...

Pokračování příspěvku ...
Historie

Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov což vzniklo asi překladem z německého Pfaffendorf. Předpokládá se proto, že obec vznikla teprve německou kolonizací. První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy původně ves patřila již počátkem 14. století Osovskému panství. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového...

Pokračování příspěvku ...
Život v Níhově

  Níhov žije i čilým společenským životem…   leden- tříkrálová sbírka, únor- ostatky, dětský maškarní bál, duben – pálení čarodějnic, květen- oslava dne matek, červen – dětský den, červenec- folkový festival,”Níhovské prameny” září- Svatováclavská pouť, říjen-...

Pokračování příspěvku ...
Zajímavosti

  Sport – hřiště s umělou trávou, rekreační fotbalové hřiště. Volný čas – dětské hřiště v parku, vedle kulturního domu. Turistika, cyklistika – Níhovem prochází žlutá a zelená turistická značka. Žlutá značka vede od železniční stanice v obci Dolní Loučky a pokračuje údolím Blahoňůvky...

Pokračování příspěvku ...
 • Informace o obci

  Obec Níhov spadá od 1. 1. 2005 do...

 • Historie

  Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov...

 • Život v Níhově

    Níhov žije i čilým společenským...

 • Zajímavosti

    Sport – hřiště s umělou...

 • Události

 • Víceúčelové hřiště

 • Ochrana obyvatelstva, požární prevence