Obec Níhov

Informace o obci

Obec Níhov spadá od 1. 1. 2005 do Jihomoravského kraje a okresu Brno – venkov. Se změnou kraje a okresu nastala také změna mikroregionu. V současné době se naše obec nachází v tišnovském mikroregionu a je tak součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. V souvislosti se začleněním obce do...

Pokračování příspěvku ...
Historie

Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov což vzniklo asi překladem z německého Pfaffendorf. Předpokládá se proto, že obec vznikla teprve německou kolonizací. První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy původně ves patřila již počátkem 14. století Osovskému panství. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového...

Pokračování příspěvku ...
Život v Níhově

Níhov žije i čilým společenským životem… leden – tříkrálová sbírka únor březen – ostatky – dětský maškarní bál květen červen – oslava dne matek – dětský den červenec – folkový festival,“Níhovské prameny“ – více na...

Pokračování příspěvku ...
Zajímavosti

  Sport – hřiště s umělou trávou, rekreační fotbalové hřiště. Volný čas – dětské hřiště v parku, vedle kulturního domu. Turistika, cyklistika – Níhovem prochází žlutá a zelená turistická značka. Žlutá značka vede od železniční stanice v obci Dolní Loučky a pokračuje údolím Blahoňůvky...

Pokračování příspěvku ...
 • Informace o obci

  Obec Níhov spadá od 1. 1. 2005 do...

 • Historie

  Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov...

 • Život v Níhově

  Níhov žije i čilým společenským...

 • Zajímavosti

    Sport – hřiště s umělou...

 • Úřední hodiny:

  Pátek: 18:00 - 19:00
 • Publicita

 • Řešení krizových situací