Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského…. (více)

Skip to content