Poskytnuté informace 02/2018

Obecní úřad Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

                                                                                                                        V Níhově 27.6.2018

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25.6.2018  Vám sdělujeme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů, že v obci Níhov neevidujeme žádnou právnickou osobu, která má vůči Obci Níhov dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

S pozdravem    

                                                                                                                 Klíma Josef, starosta

Skip to content