Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce … více