Zápis o výsledku voleb do ZO Níhov

Odsouhlasený a podepsaný Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Níhov

Sňato: 31.10.2022

Skip to content