Zápis o výsledku voleb do ZO Níhov

Odsouhlasený a podepsaný Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Níhov