Zápis do MŠ Níhov

Informace k zápisu do MŠ Níhov pro školní rok 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÍHOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 5. 5. 2020

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v Mateřské škole Níhov, prosíme o stažení formuláře „Přihláška dítěte k zápisu do MŠ“ ze stránek obce Níhov a o vyplnění její první strany.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím vložte v zalepené obálce do schránky Mateřské školy Níhov, Níhov č.p. 71 nebo zašlete na e-mailovou adresu obec.nihov@cbox.cz do 5. května 2020 do 16:00 hodin.

Nejpozději do 30-ti dnů dostanete vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte do nasí Mateřské školy

Vyvěšeno dne: 6.4.2020
Sňato dne: 30.6.2020

Skip to content