Výroční zpráva 2018

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v r. 2018

  1. Počet podaných žádostí o informace: 2
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  5. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: 0

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček

                                                                                                            starosta obce

Vyvěšeno: 28.1.2019

Sňato: 31.12.2019

Skip to content