Výluka – zastávka Velká Bíteš, škola

 1. 11. – 22. 9. 2023 (6-20)
  linky 163, 401, 411, 420
  Z Od 11. do 22. 9. 2023 bude upraven provoz na linkách 163, 401,
  411, 420 ve Velké Bíteši z důvodu opravy komunikace (křižovatka
  silnic II/379H × III/3791).
  Linka 163 a spoje č. 62 a 81 linky 411 budou mezi zastávkami Velká
  Bíteš, samota a Velká Bíteš, nám. vedeny obousměrným odklonem po
  obchvatu Velké Bíteše a po silnici I/37. Účelové spoje linky 163, které
  běžně obsluhují zastávku Velká Bíteš, PBS, budou po dobu výluky do
  této zastávky vedeny závlekem z obchvatu Velké Bíteše.
  Účelové spoje linek 401 a 411, které jsou běžně vedeny do/ze
  zastávky Velká Bíteš, PBS a linka 420 budou mezi zastávkami Velká
  Bíteš, nám. a Velká Bíteš, PBS vedeny obousměrným odklonem po
  silnici I/37 a po obchvatu Velké Bíteše.
  Školní spoje 401/15 a 411/67 vynechají zastávku Velká Bíteš, škola
  a budou vedeny ze zastávky Velká Bíteš, cihelna přímo do zastávky
  Velká Bíteš, nám., kde budou ukončeny. Školní spoj 411/70, který je
  běžně výchozí ze zastávky Velká Bíteš, škola, bude po dobu výluky
  výchozí až ze zastávky Velká Bíteš, nám.
  Zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, Vlkovská a Velká Bíteš, BDS
  budou po dobu výluky zcela bez obsluhy.
  Na odklonových trasách nebudou uvedené linky obsluhovat žádné
  nácestné zastávky.
  Změna zastávek:
  Velká Bíteš, škola – zcela bez obsluhy;
  Velká Bíteš, Vlkovská – zcela bez obsluhy;
  Velká Bíteš, BDS – zcela bez obsluhy.