Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2020.

Vyvěšeno dne: 27.4.2020

Sňato dne: 27.5.2020