Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno dne : 7.5.2020

Sňato dne : 25.6.2020

Skip to content