Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 23.3.2020.

Vyvěšeno dne: 14.4.2020
Sňato dne: 31.12.2020

Vyvěšeno na úřední desce do 31.12. 2020