Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 15.1.2020. … více

Vyvěšeno dne: 10.2.2020
Sňato dne: 31.12.2020

Vyvěšeno na úřední desce do 31.12. 2020