CzechPOINT

Aby bylo možné na kontaktním místě Czech POINTu na Obecním úřadě v Níhově úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:

 • Doklad totožnosti
 • Plná moc (v případě zmocněnce)
 • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
 • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
 • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
 • Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

Na obecním úřadě v Níhově lze vyřídit tyto služby CzechPOINTu:

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy
  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  • Výpis z Veřejných rejstříků
  • Výpis z Živnostenského rejstříku

Více informací naleznete přímo na stránkách CzechPOINTu zde: https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

Skip to content