Regulace dopravy IDS JMK

Cestování během celostátní karantény

  1. Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé a další dveře.
  2. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru v okolí řidiče.
  3. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
  4. Cestující nejsou povinni v autobusech jízdenky označovat v označovačích.
  5. Ruší se režim zastávek na znamení. Na každé obsluhované zastávce IDS JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se dveře dálkově.
  6. K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti je kupujte na pokladně.
  7. Cestujte nejlépe s rouškou nebo jinou ochranou úst, nosu a očí. Ve spojích DPMB je od 17.3.2020 zakrytí úst a nosu povinné.
  8. Choďte na veřejnost co nejméně.
  9. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste roušku nebo jinou ochranu úst, nosu a očí a jeďte veřejnou dopravou jen v případě nouze.
  10. Prosím buďte ohleduplní – kýchejte nebo kašlete do čistého a nového kapesníku. Desinfikujte si ruce, myjte si je mýdlem a vodou.