Výroční zpráva 2018

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

                                      přístupu k informacím v r. 2018

a) Počet podaných žádostí o informace: 2

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

e) Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: 0

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček

                                                                                                            starosta obce

Vyvěšeno: 28.1.2019

Sňato: 31.12.2019

Skip to content