Poskytnuté informace 1/2020

Obecní úřad Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

Naše č.j. 175/20/MKl        Vaše č.j.                                V Níhově dne 29.5.2020

Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25.5.2020 obdržela Obec Níhov Vaši žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí o kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., která Obecní úřad vydal od 1. ledna 2019. Na základě Vaší žádosti ze dne 25.5.2020 Vám sdělujeme, že Obecní úřad Níhov nevydal od 1.1.2019 do dnešního dne žádné rozhodnutí o kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

S pozdravem

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček

                                                                                                            starosta obce

Skip to content