Poskytnuté informace 01/2019

Obecní úřad Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ 

Duškova 1041/20

150 00  Praha 5

Naše č.j. 244/19/MKl       Vaše č.j. 8811/2019                            V Níhově dne 22.8.2019

Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.8.2019 Vám sdělujeme, že subjekty:

Domistav CZ a.s., se sídlem Foerterova 897, 500 02  Hradec Králové, IČO: 27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02  Hradec Králové, IČO: 26007177

nepodali

v minulosti vůči Obci Níhov, Níhov 17, 594 55  Dolní Loučky, IČO: 00842699 nabídku ve smyslu veřejných zakázek. 

S pozdravem

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček

                                                                                                            starosta obce

Skip to content