Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

Porovnání za rok 2019. … více

Vyvěšeno na úřední desce do 31.12. 2020