Otevření MŠ Níhov

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky školy se  od 25. 5. 2020  opětovně otevírá mateřská škola. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz. příloha), které předáte při příchodu

  • Homogenní skupina dětí o menším počtu
  • Zvýšená hygiena
  • Zvýšený dohled nad pohybem dětí ve společných prostorách, koupelny, WC,
  • Dítě bude do budovy vcházet samo, dospělá osoba ho přivede ke dveřím, kde si jej převezme zaměstnanec MŠ , dítěti bude preventivně změřena teplota. Prosím připravte děti na tuto skutečnost
  • Dítě, vykazující známky onemocnění ( kašel, rýma, teplota ), nebude do MŠ přijato, popřípadě bude během dne kontaktován zákonný zástupce k neprodlenému vyzvednutí dítěte
  • Provozní doba MŠ bude 6.30 – 16.00

Ke stažení:

Čestné prohlášení