Školkovné

Informace o úplatě (školkovném):

  • výše úplaty za měsíc činí 160 Kč/měsíc
  • jestliže dítě není přítomno v MŠ ani jeden den v měsíci, krátí se úplata na polovinu, tj. na 80 Kč/měsíc
  • děti, které dosáhnou ve školním roce 6 let, navštěvují MŠ bezúplatně
  • každý další měsíc provedeme vyúčtování za dny strávené v MŠ
  • placení se provádí od 1. do 10. dne následujícího měsíce v MŠ