Informace o škole

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023: 1 třída, celodenní provoz 6:30 – 16:00.

Zřizovatel: Obec Níhov
Adresa MŠ: Mateřská škola Níhov, příspěvková organizace
Níhov 71
594 55 Dolní Loučky

Telefon: 566 538 110
IZO: 600 130 029
IČO: 709 84 735
DIČ: CZ 709 84 735

Počet zapsaných dětí: 19

Režim dne:

  • 6:30 – 8:00 příchod dětí, spontánní, skupinové, individuální činnosti
  • 8:00 – 8:30 ranní cvičení
  • 8:30 – 9:00 svačina
  • 9:00 – 9:30 řízené / polořízené činnosti, komunitní/diskusní kruh
  • 9:30 – 11:45 hygiena, oblékání, pobyt venku
  • 11:45 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd
  • 12:30 – 13:00 vyzvedávání dětí po obědě
  • 12:30 – 14:30 odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby spánku, individuální činnosti, příprava předškoláků na školu – ti, kteří nemají potřebu spánku
  • 14:30 – 16:00 odpolední svačina, spontánní činnosti, kroužky, odchod dětí.
Skip to content