Režim dne v MŠ Níhov

pro školní rok 2021/2022

Třída má svůj denní režim (program uspořádání dne), který je  natolik flexibilní, aby mohly učitelky  pružně reagovat na aktuální změny.

  • 6.30 – 9.45 – doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí, řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, tělovýchovná chvilka – pohybové hry, jóga, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou, hygiena, svačina
  • 9.45 – 11.45 – pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy, individuální činnosti dětí)
  • 11.45  –  12.30  – hygiena, oběd
  • 12.30  –  14.30  – spánek a odpočinek dětí
  • 14.30  –  15.00 – hygiena, odpolední svačina
  • 15.00 – 16.00 – volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, odpolední svačina, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci