Dotazník

Farní dotazník naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://farnostosovabityska.cz/blog_clanek.php?clanek=1687