Ceník vodného a stočného od 1.1.2020

Platnost ceníku od 1. 1. 2020:

Cena bez DPHStálý plat bez DPH
Vodné20 Kč/m330 Kč/měsíc
Stočné600 Kč/osoba/rok nebo
600 Kč/č.p./rok, v případě, že v budově není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
0 Kč/měsíc
Vodné z hydrantu30 Kč/m3x
Sazba DPH bude stanovena dle platných předpisů o DPH.

Platba se provádí na číslo účtu: 188726128/0300, VS: číslo popisné 

Tento ceník vodného a stočného byl schválen zastupitelstvem obce Níhov dne 6. 12. 2019 usnesením č. 15. 

Důvody pro navýšení ceny jsou následující: 

  • postupné zvyšování nákladů způsobené růstem cen energií
  • dorovnání inflace od posledního nastavení ceny vodného a stočného
  • nárůst nákladů na zákonně povinné rozbory kvality odebrané a vypouštěné vody
  • tvorba rezervy na případné budování nového zdroje vody a rozšíření kapacity ČOV
  • zvyšující se potřeba údržby na vodovodním a kanalizačním řádu a nutná částečná inovace komponent ve vodojemu a ČOV

Skip to content