Poskytnuté informace 01/2018

Obec Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

DUPONTI S.R.O.

Kaprova 42/14

110 00  Praha 1

                                                                                              V Níhově 22.5.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zodpovídáme Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění  pozdějších předpisů následující otázky:

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřence ochranou osobních údajů?

Odpověď: externím poskytovatelem služeb pověřence.

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

Odpověď: 500,– Kč/měsíc

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR?

Odpověď: 7000,– Kč

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)

– náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných)

Odpověď: 2000,– Kč

-Náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která se v souladu s GDPR

Odpověď: 5000,– Kč

-náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo)

Odpověď: 0,– Kč

S pozdravem    

                                                                             Klíma Josef, starosta

Skip to content