Život v Níhově

Níhov žije i čilým společenským životem…

leden – tříkrálová sbírka
únor

březen

– ostatky

– dětský maškarní bál

květen

červen

– oslava dne matek

– dětský den

červenec – folkový festival,“Níhovské prameny“ – více na webu http://prameny.nihov.cz/
srpen – posezení u cimbálu
září – svatováclavská pouť
říjen – Uspávání broučků (lampionový průvod)
listopad

prosinec

– výlovy okolních rybníků

– Mikulášská nadílka, Svatoštěpánské         koledování

 

 

Místní organizace

Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci dlouholetou tradici. Sbor byl založen již v roce 1893, tehdy ho tvořilo 27 mužů. V roce 1986 byla započata výstavba nové požární zbrojnice u kulturního domu. V roce 2008 hasiči oslavili 115 let trvání sboru. Podílejí se na likvidaci požárů, v posledních letech se jedná zejména o výjezdy k požárům podél železniční trati. Družstvo se každoročně účastní několika soutěžních klání a pořádá letní zábavy pod širým nebem v parku u KD. Dále se organizují každý rok zájezdy, v posledních letech vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí.
O další kulturní dění v obci se stará  červený kříž. Na masopust obchází průvod masek celou vesnici za doprovodu harmoniky a  veselého zpěvu. Každoročně pořádá oslavu Dne matek, kde vystoupí se svým pásmem písniček , básniček a scének děti z MŠ Níhov a ZŠ Katov. Pro dospělé se konají jednodenní zájezdy. Většinou je to zájezd za koupáním do termálního koupaliště s následnou návštěvou vinného sklípku. I ČK nezaostává v pořádaní tanečních zábav.

Obecné informace

Název: Mateřská škola Níhov, příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

Sídlo: Níhov 71, 594 55  p. Dolní Loučky

IČ: 70984735

Tel.: 566538110

e-mail: obec.nihov@cbox.cz

 

datová schránka: uyzkurg

Ředitelka školy: Jitka Matoušková, Níhov 44  p. Dolní Loučky, tel. č. 608874145

Součást školy: Školní jídelna-výdejna

Vedoucí ŠJ: Chybová Renata, Níhov 34, 594 55  p. Dolní Loučky, tel. č. 606842886

 

Historie MŠ

Mateřská škola byla zřízena Obcí Níhov v roce 1997 jako polodenní pro 20 dětí ze zrušené základní školy (později prodejna Jednoty).  Od školního roku 2008/2009 funguje jako mateřská škola celodenní s provozní dobou od 6,30 do 16 hodin. Kapacita zůstala nezměněna.

Dopolední přesnídávka se připravuje přímo ve školní jídelně v mateřské škole, obědy a odpolední svačiny  se dovážejí z Mateřské školy – školní jídelna, U Stadionu 538, 595 01  Velká Bíteš.

 

Školní jídelna – výdejna 

 Stravné: přesnídávka: 7,– Kč/den
oběd:
3-6 let 18,- Kč/den
7-10 let 21,- Kč/den
svačina: 8,- Kč/den
pitný režim: 2,- Kč/den

 

Příspěvek na činnost: 160,– Kč/měsíc

 

Dokumenty:

Knihovnice:

Otevírací doba:

Možnost zapůjčit si knihy a využít služeb veřejného internetu.

 

 

Také obecní úřad přispívá svou činností k rozvoji kulturních aktivit. Pro děti pořádá maškarní karneval, diskotéku. Zajišťuje dětský den, který je plný her, soutěží a zakončený opékáním špekáčků. Oslavy tradiční Svatováclavské pouti začínají víkendovou zábavou pro mládež. V neděli se zahajuje mší svatou u kaple, další oslavy probíhají v parku u KD, kde k poslechu i tanci hraje dechová kapela. Nechybí zvěřinové hody, opékané sele a různé pouťové atrakce. Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadě v Níhově každým rokem vítá své nové občánky, starším dětem naděluje svatého Mikuláše a nezapomíná i na naše starší spoluobčany při jejich životních jubileích.Roku 1992 začal fungovat pěvecký sbor, který tvořilo nejprve 8 níhovských děvčat. Postupem času začalo místních zpěváků přibývat a roku 2007 byl sbor obohacen o 7 mužských hlasů. Sbor je veden pod taktovkou paní Jitky Matouškové.Tradiční akcí se stal pochod Tišnov – Níhov, který pořádá TJ Rebešovice. V letošním roce se bude konat již 28. ročník.V obci se nachází prodejna potravin – Smíšené zboží u Lacinů a místní hospůdka. V letních měsících lze také posedět na „kiosku“ u rybníku.

 

  • Úřední hodiny:

    Pátek: 18:00 - 19:00
  • Publicita

  • Řešení krizových situací