Informace o obci

Obec Níhov spadá od 1. 1. 2005 do Jihomoravského kraje a okresu Brno – venkov. Se změnou kraje a okresu nastala také změna mikroregionu. V současné době se naše obec nachází v tišnovském mikroregionu a je tak součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov.

V souvislosti se začleněním obce do Jihomoravského kraje je obec napojena na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), který zajišťuje lepší dopravní spojení s městy Tišnov, Velká Bíteš a Brno.

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra: 493 ha
Počet obyvatel: 230
Z toho v produkt. věku: 144
Průměrný věk: 38
Pošta: Ne
Škola: MŠ/ZŠ Ano/N
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

Kontaktní informace

 • Kontaktní poštovní adresa:

Obec Níhov č.p. 17

594 55 Dolní Loučky

 • Úřední hodiny:
  • Středa: 19 – 20 hod. – letní čas: 20 – 21 hod.
  • Pátek: 19 – 20 hod. – letní čas: 20 – 21 hod.
 • Telefon:

566 538 419

 • Internetové stránky:

http://www.nihov.cz

 • Adresa e-podatelny:

obec.nihov@cbox.cz

 • Datová schránka

           ezxbunn

 • Bankovní spojení:

Komerční banka Tišnov  č.ú. 38721751/0100

Poštovní spořitelna č. ú 18872618/0300 (pouze pro vodné a stočné)

00842699

 • DIČ

CZ00842699

Heraldika obce Níhov

Znak obce Níhov

V roce 2002 kontaktovala obec, na základě rozhodnutí zastupitelstva, heraldickou společnost v Bystřici nad Pernštejnem zastoupenou panem Ladislavem Pokorným. Žádost se týkala návrhu znaku a praporu obce na základě získaných podkladů ze starých kronik.

 

 

V knize „Staromoravští rodové“ od Josefa Piláčka se uvádí:

Níhovec z Níhova bylo příjmení starých vladyk, kteří pocházeli z Níhova u Bíteše.Mezi nejstarší předky patří Jan Níhovec, který koupil v r. 1412 od Jaroše z Vidonína ve Vidoníně dvůr, dle kterého se často i jeho potomstvo psávalo. Jeho syn Ondřej Níhovec, který dvůr ve Vidoníně v r. 1415 prodal , byl již v r. 1416 nebožtík, neboť se uvádí po něm sirotek Matěj Níhovec. Ten se uvádí i v r. 1437 na Vidoníně, kdy koupil tamnější dvůr. Matěj Níhovec byl v roce 1466 již nebožtík, zanechávaje vdovu Kateřinu, které v r. 1448 pojistil důchody v Osové Bitýšce. Matěj Níhovec často psáno z Mitrova jmenuje se nedílným strýcem Jana řečeného Osvětína z Níhova, též z Rozseče, který po něm také dědil, a hlásil se o dvůr tzv. Mitrovský, který Matěj Níhovec držel v zástavě od Jana z Perštejna.

 

Znak Níhovců není přesně doložen, ale protože dědicem byl Jan Osvětín a vyobrazení jeho pečeti je známo, a jelikož Níhovcové z Níhova jsou jeho strýcové, museli býti stejného znaku, tedy rohů.

Toliko říkají staré kroniky.

 

Heraldická společnost na základě těchto poznatků navrhla dvě varianty v několika barvách. Zastupitelstvo vybralo variantu se stříbrnými rohy a zlatou korunkou v modrém poli.

 

Odůvodnění návrhu zaslané heraldické komisi při Parlamentu ČR:

Rohy – vychází ze znaku místního vladyckého rodu Níhovců z Níhova majícího ve znaku obecnou figuru rohů neznámých barev. Rohy obecně symbolizují sílu, plodnost, připravenost k boji. Ve středověku byly totiž skutečně býčí nebo zubří rohy přidělány na přilbici rytířů jako ozdoba, která naháněla hrůzu nepříteli v boji. Později se rohy staly velmi rozšířeným heraldickým klenotem a také samostatnou obecnou heraldickou figurou. Jejich tvar prodělal během staletí zajímavý vývoj. Zprvu do konce 13. století byly krátké a tvořily dohromady obrazec půlměsíce. Během 14. století se prodlužují a stále více prohýbají, přičemž se jejich konce stáčejí odvráceně od sebe. V 15. století se konce rohů rozevírají, takže namísto špicí vznikají jakési trychtýře nazývané „sloní trouby“. Stylizace rohů užitých ve znaku Níhova odpovídá způsobu kreslení této figury ve 14. století, tedy z období „heraldické klasiky“.

Koruna – z atributu patrona místní sakrální stavby – jedná se o atribut sv. Václava – obecnou figuru koruny. Koruna obecně považována za znamení panovnické moci a symbol sv. Václava, patrona země. Sv. Václav – symbol státnosti, symbol zemského práva, ochránce národa před nepřáteli.

Návrh obecního praporu respektuje podobu znaku, vychází z něj. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Heraldická komise při Parlamentu ČR tento návrh schválila.

Dne 5. února 2004 mohl pak starosta obce Josef Klíma a místostarostka Jana Valová, odejet do Prahy, aby v parlamentu převzali rozhodnutí.

„Rozhodnutí č. 30 předsedy poslanecké sněmovny ze dne 7. 10. 2003 o udělení znaku a praporu“, předal osobně předseda poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek.

 

Poté následoval výběr firem vhodných pro zhotovení znaku a praporu obce.

Prapor vyšila firma ALERION – heraldický servis Bystřice na Pernštejnem.

Znak obce, pamětní medaile a přívěsky na klíče vyrobila firma ALFE BRNO, s.r.o. slévarna šedé litiny Brno – Chrlice.

Úprava prostranství u kapličky

178__320x240_p1030813

Akce byla realizována roku 2005. Začalo se bouráním budovy staré hospody. Byla provedena úprava veřejného prostranství u kapličky. Plocha byla zpevněna zatravňovací dlažbou a osázena okrasnými dřevinami. Návrh a realizaci výsadby provedl níhovský rodák Václav Hejtmánek. Dále byla provedena oprava stávající studny.

 

 

 

 

188__320x240_v-roce-1997

Na návsi stojí kaplička zasvěcená sv. Václavovi. Byla postavena místními občany roku 1872. Poslední rekonstrukce se uskutečnila roku 2002. Kaplička byla nově omítnuta, vnitřní vybavení částečně zrestaurováno a vybaveno novým obětním stolem, křížem a kobercem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola

Mateřská škola byla zřízena roku 1997, tehdy pouze s dopoledním provozem. Roku 2002 se školka zateplila, byla vyměněna okna, následovala nová fasáda a v roce 2008 se rekonstrukce završila výměnou střechy. Od 1. 9. 2008 se začaly dovážet obědy z Velké Bíteše a školka mohla být otevřena pro děti celý den. V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, akumulační kamna byla nahrazena ústředním topením s elektrokotlem. Nová sanita a obklady přispěly k novému vzhledu vnitřku budovy.  

 

 

 

V roce 2006 se podařilo s pomocí dotace Programu rozvoje venkova vyměnit všechna okna kulturního domu a opravit taneční parket pod KD. V roce 2013 byl upraven suterén KD včetně zřízení sociálního zařízení. Pořízením mobilní stěny v roce 2014 došlo k možnosti přepažení hlavního sálu na 2 menší a tím k lepšímu využití prostor.

Níhovská spol. s.r.o. začala koncem roku 2008 s rekonstrukcí kravína. Byla pořízena nová tandemová dojírna a změněn způsob ustájení z vázaného na volné.

V letech 2009-2010 byla v obci vybudována tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod.

V roce 2015 byly vybudovány u KD podzemní kontejnery na tříděný odpad a kontejnerové stání pro kontejnery na komunální odpad.

 

 • Úřední hodiny:

  Pátek: 18:00 - 19:00
 • Publicita

 • Události

  • žádné události
 • Řešení krizových situací