Obecní úřad

 

Sociálně právní ochrana dětí

Veřejnoprávní smlouva 1. str. 2. str.

 • Důležité kontakty:

Obecní úřad Níhov – tel. 566538419

Kurátor pro mládež – MěÚ Tišnov tel. č. 549439747

Sociálně právní ochrana dětí – MěÚ Tišnov tel. č. 549439745

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Název

Obec Níhov

Obec Níhov

č.p. 17

594 55 Dolní Loučky

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • 4.3 Úřední hodiny

Pátek: 18 – 19 hod.

  • 4.4 Telefonní čísla

566 538 419

  • 4.5 Čísla faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky

http://www.nihov.cz

  • 4.7 Adresa e-podatelny

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): obec.nihov@cbox.cz

  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Tišnov – běžný účet:  38721751/0100

ČSOB-Poštovní spořitelna – účet hospodářské činnosti : 188726128/0300

 •  6. IČ

00842699

 • 7. DIČ

CZ00842699

 • 8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • 9. Vyhlášky

9.1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce

OZV1-2019

 

9.2. Nařízení obce Níhov č. 1/2015 – zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Nařízení_1_2015

9.3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

OZV 1_2016

9.4.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích

vyhláška č. 1/2017

ozv 12018

OZV 2_2019

OZV 3_2019

OZV 4_2019

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11.Opravné prostředky

Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov, podání prostřednictvím Obecního úřadu Níhov, se sídlem Níhov 17, 594 55 p. Dolní Loučky

 • 12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Blackout – rady pro občany

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence

Poskytnutí informace

Poskytnutí informace (2)

 • 18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Obec Níhov a pro Mateřskou školu Níhov:

Pověřenec GDPR : DSO Tišnovsko Radniční 14 666 01 Tišnov e-mail : gdpr@dsotisnovsko.cz

Kontaktní osoba : Ing. David Lacina, tel.: 605851345

 • Úřední hodiny:

  Pátek: 18:00 - 19:00
 • Publicita

 • Řešení krizových situací