Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější předpisy: k nahlédnutí na Obecním úřadě Níhov

 

Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 1/2005 – Požární řád

Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 1/2017 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 3/2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce

Nařízení Obce Níhov č. 1/2015 – Zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

  • Úřední hodiny:

    Pátek: 18:00 - 19:00
  • Publicita

  • Události

    • žádné události
  • Řešení krizových situací