Sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadů

Vítejte na oficiálních stránkách obce Níhov

Sběr NO-plakát sběr NO

 

Svoz proběhne obvyklým způsobem, žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů- Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství Vaší obce.

Dále upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto stavebního (ne komunálního) odpadu musíme řešit samostatným odvozem do dohodě s vlastníkem.

  • Úřední hodiny:

    Pátek: 18:00 - 19:00
  • Publicita

  • Řešení krizových situací